Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

goodtimesbadtimes
8237 c2fc 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viadrugs drugs
goodtimesbadtimes
0533 7e5b 500
goodtimesbadtimes
Samobójstwo było moją najsilniejszą bronią. Myśl o nim oznaczała przestrzeń; myśl, że klatka nie jest do końca zamknięta, dodawała mi siły, by w tej klatce wytrzymać.
— Charles Bukowski, Fragmenty winem poplamionego notatnika
goodtimesbadtimes
3379 5071 500
Poooomrooooki
goodtimesbadtimes
3377 1776 500
Boooorszewicz
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viaataliaboo ataliaboo
goodtimesbadtimes
8566 432b
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
goodtimesbadtimes
1503 1aef
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
goodtimesbadtimes
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viaataliaboo ataliaboo

October 08 2017

goodtimesbadtimes
4629 bcf6
Andrzej Kotański "Wiersze o moim psychiatrze"
Reposted fromPoranny Poranny viasmutnazupa smutnazupa

October 07 2017

goodtimesbadtimes
Who was breaking away from the pack
Who was only a stranger at home
Who was ground down in the end
— Pink Floyd, "Dogs"
goodtimesbadtimes
6124 c7c2 500
5412 9f8d
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaiblameyou iblameyou
goodtimesbadtimes
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianyaako nyaako
goodtimesbadtimes
Światło wierzy, że przemieszcza się szybciej od wszystkiego, ale się myli. Nieważne, jak szybko pędzi, zawsze odkrywa, że ciemność dotarła na miejsce wcześniej i już na nie czeka.
— T. Pratchett
Reposted fromszelestyna szelestyna vianyaako nyaako
goodtimesbadtimes
Zdarzają się chwile, kiedy dusze wyzwolone ze swych ciemnych zasłon, płoną cudowną wrażliwością, która sprawia, że czasem milczenie jest jaśniejsze niż mowa.
— Joseph Conrad "Jądro ciemności"
Reposted frommental-cat mental-cat vianyaako nyaako
6478 5520 500
Reposted fromhawke hawke vianyaako nyaako
goodtimesbadtimes
– Cieszę się jednak, że przekonaliśmy go, by stąd poszedł, Liosza. Dokonaliśmy tego wspólnym wysiłkiem, musisz to przyznać. Żaden z nas nie chce, by tu zginął, pośród tych nieudaczników.
– Nieudaczników?
– Och, daj spokój. Wiesz to równie dobrze, jak ja. Przywódcy są romantykami, reszta to głupcy. Posłuchaj ich. – Zamilkł i nadstawił ucha typowym dla niego teatralnym gestem. Plac wypełniały różne okrzyki, ale wśród nich wybijała się jedna fraza, która stała się zawołaniem buntowników.
– "Konstanty i konstytucja!" - powtórzył. – Spytałem jednego z nich, co to jest "konstytucja". Wiesz, co mi odpowiedział?
– Co?
– Że to imię żony Konstantego. Ci ludzie nie zasługują na wolność.
— Jasper Kent, "Trzynaście lat później"
goodtimesbadtimes
1237 133b
Reposted fromnyaako nyaako
goodtimesbadtimes
- Ciekawe dlaczego wszystkie twoje bajki są takie okropne, Tabaki? - Bo ja sam jestem okropny. I w moim rozumie rodzą się potwory.
— Mariam Petrosyan – Dom, w którym...
Reposted fromnyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl